ONTROEREND GOED

Ontroerend Goed, Abcoude 2001 – 2002  Ontroerend Goed speelde in op de ingrijpende veranderingen in de spoorbuurt van Abcoude vanwege de aanleg van de HSL spoorlijn. Ontroerend Goed plaatste een zachte kant tegenover de zakelijke en economische beslissingen.

Afscheid spoorbuurt, 2001 – Daags voor de sloop werd in november 2001 afscheid genomen van de spoorbuurt. Een van de schuurtjes uit de achtertuintjes werd ontworteld, door 24 mannen naar de weg gedragen en op een  dekschuit gehesen om verder afgevoerd te worden over het riviertje het Gein. Het schuurtje staat symbool voor de menselijke maat als tegenhanger van de mega-architectuur van de spoorwegtunnel die onder het Gein werd gebouwd.

Het Sporenpaviljoen, 2002 – Het schuurtje stond gedurende een aantal jaren geparkeerd bij een boerderij langs het spoor en wachtte op een terugkeer in de gedaante van een seinhuisje. Pro Rail had de boerderij gekocht omdat de boer zijn land was kwijtgeraakt aan de spooruitbreiding. De hooiberg op het terrein hebben we eigenhandig omgebouwd en ingericht als het Sporenpaviljoen voor een tussentijdse projectpresentatie. Met restmateriaal van de gesloopte huizen brachten we de geschiedenis van de buurt en het project in beeld. Het idee om het schuurtje terug te laten keren als seinhuisje is helaas niet gelukt. Het schuurtje is uiteindelijk in 2008 in omgekeerde vorm, als boot, in het Zuiderzee Museum in Enkhuizen aangekomen als onderdeel van de Zouttocht.

  • Trailer afscheidsritueel 2001(Good Guys) 2:45 min.
  • Hele video afscheidsritueel 2001 (Good Guys) 6:56 min
  • Video Sporenpaviljoen 2002 (Good Guys) 5:09 min

Financieel gesteund door de stimuleringsregeling Belvedère, dat een nieuwe benaderingswijze van het culturele erfgoed wil bewerkstelligen. Ontroerend Goed was een vernieuwende aanpak vanuit het besef dat cultureel erfgoed meer is dan de typering van kunsthistorici en archeologen. Cultureel erfgoed heeft ook te maken met de rechtstreekse beleving van mensen van hun omgeving. Zij zagen het project als een voorbeeld voor een strategie op andere plaatsen in Nederland. Overige financiering provincie Utrecht, Rail Infrabeheer, Fonds BKVB, VSBfonds, ministerie van LNV, ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bouwfonds Cultuurfonds, Arcadis Bouwinfra. Initiatief, concept en realisatie Ida van der Lee. Organisatie Henke Baars. Samenwerking met bewoners spoorbuurt en Rail Infrabeheer en gemeente Abcoude. Techniek Jaap Velserboer, Piet Vos, Michiel Jansen, Paul van Blom, Julius Calland, Benno Braas, Martien Bakker. Dekschuit: Arie Hoek. Lichtontwerp Henk Post. Tent Dré Wapenaar. Dragers schuurtje Theo, Martien, Ben, Piet, Jaap, Ad, Hans, Gilles, Pier, Willem, Frank, Péjé, Huib, Sebastiaan, twee hardlopers, Paul, Michiel, Arie, Hidde, Joost. Bomen boot Ellen, Natasja, Rachel, Marja, Hennie, Sylvia, Arie, Jaap. Soep Jessica Panhuijsen. Advies Architectuur Lokaal, Het Kunstgeografisch Genootschap. Redactie Nieuwsbrief Emily Kocken. Ontwerp Nieuwsbrief Philip Stroomberg. Website Joost Pothast. Fotografie Paul Gofferjé, Peer Reede, Kick Smeets, Jan Lankhorst Film The Good Guys, Marcel Prins, Janine Luxenburg. In eigen beheer uitgegeven: Twee Nieuwsbrieven.