Het Tijdkantoor De tijd zit ons altijd op de hielen. Bij Het Tijdkantoor stappen we uit de kloktijd. In samenhang met andere rituelen is Het Tijdkantoor een manier om deelnemers bij aanvang van een gebeurtenis bewust te maken van de kloktijd en de rituele tijd. Het Tijdkantoor is ontwikkeld voor Allerzielen Alom, maar is ook in Namen en Nummers een wezenlijk onderdeel geworden. 

Uitgevoerd:  Allerzielen Alom, Namen en Nummers, Into the Great Wide Open, Open Monumenten Dag. Geschikt voor: herdenkingen, nieuwjaarsrecepties, als start en eindpunt van een gebeurtenis. Concept en vormgeving Ida van der Lee i.s.m. Ada Leenheer, Saar Frieling, Mechtild Prins, Elsbeth Fontein, Gustaaf Vos.