Het Tijdkantoor  Het Tijdkantoor is een ritueel om deelnemers bij aanvang van een gebeurtenis bewust te maken van de kloktijd en de rituele tijd. Het is luchtig en filosofisch. Het Tijdkantoor is ontwikkeld voor Allerzielen Alom, maar ook in Namen en Nummers is het een wezenlijk onderdeel. Daar hebben we ook een afsluitend onderdeel: de Hoogste Tijd. Uitgevoerd:  Allerzielen Alom, Namen en Nummers, Into the Great Wide Open, Open Monumenten Dag. Geschikt voor: herdenkingen, nieuwjaarsrecepties, als start en eindpunt van een gebeurtenis. Concept en vormgeving Ida van der Lee