Het Tijdkantoor De tijd zit ons altijd op de hielen. Echt tijd nemen voor iets is nog niet zo eenvoudig? Bij Het Tijdkantoor stappen we uit de kloktijd om te bezinnen en naar betekenissen te zoeken. In samenhang met andere rituelen is Het Tijdkantoor een beeldende manier om deelnemers bij aanvang van een ritueel of gebeurtenis bewust te maken dat de kloktijd gedicteerd door de god Chronos even niet gewenst is. We nodigen Kairos uit, de God van het juiste moment, van stilvallen, van de innerlijke tijd. Aan het eind van een ritueel of gebeurtenis is De Hoogste tijd’, een zinvolle afsluiting .

Het Tijdkantoor is ontwikkeld voor Allerzielen Alom, maar is ook in Namen en Nummers een wezenlijk onderdeel geworden. Uitgevoerd Allerzielen Alom sinds 2009, Namen en Nummers sinds 2012, Into the Great Wide Open, 2010, Open Monumenten Dag in Naarden 2018. Geschikt voor herdenkingen, nieuwjaarsrecepties en als start en eindpunt van een gebeurtenis of herdenking. Concept en vormgeving Ida van der Lee i.s.m. Ada Leenheer, Saar Frieling, Mechtild Prins, Elsbeth Fontein, Gustaaf Vos.