Irritatiespel – als verschillende vakgebieden moeten samenwerken zijn er al gauw vooroordelen. De museumdirecteur denkt teveel aan de pr, de kunsthistoricus is te theoretisch, etc. Dit speelde ook bij bijeenkomst van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We lieten ze de irritaties opschrijven en als een prop in een lotusbloem gooien. Onder elke irritatie ligt namelijk een wens en als die tot bloei kan komen dan zijn irritaties geen probleem meer. Een ijsbreker voor organisaties die samenwerking willen bevorderen. 

Uitgevoerd Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2011 en 2013 Geschikt voor organisaties met verschillende disciplines. Concept en vormgeving Ida van der Lee i.s.m. Saar Frieling.