Breiende vrouwen is ontworpen voor Allerzielen Alom en is een ode aan de moederfiguur. Onder het toeziend oog van oude breiende vrouwen op een scherm, kan de bezoeker een pennetje mee breien. Verhalen over handwerken, over oma’s en moeders komen vanzelf naar boven. Het is een uitnodiging om ‘de draad weer op te pakken’ of ‘gevallen steken weer op te halen’. Handwerken is universeel en verbindend. Uitgevoerd Allerzielen Alom sinds 2009, op de Dag van de cultuureducatie in Brussel 2014. Geschikt voor herdenkingen, story telling, bijeenkomsten. Concept en vormgeving April Bergvik (film) en Ida van der Lee