Tafelen Met Allerzielen dineren de doden aan deze uitbundig gedekte tafel met kant, damast, kristal en zilver. Nabestaanden laten hun  overledenen aanschuiven door op een leeg bord een tekst te schrijven wat diegene altijd zei aan tafel. Uitgevoerd Allerzielen Alom, Vrouw en Geloof, een uitvaart, expositie Beyond the Body Denemarken. Geschikt voor herdenkingen, uitvaarten. Concept Eline Pullen. Vormgeving en ontwikkeling concept Ida van der Lee

Video: Tafelen op Campo Santo in de stad Gent, Be