Fotovisie Beelden zijn behulpzaam om een visie of ideeënwereld te formuleren. Een lange reeks A3 foto’s met allerhande thema’s of situaties zijn uitgestald. Welke foto raakt je? Het eerste gevoel is meestal juist. Schrijf erover en vertel het de anderen. Wat zien zij erin? Wat jij ziet, ziet hij niet. Een bewustwording van de eigen perceptie en die van de ander. Uitgevoerd try out Testament Ongekend!, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Geschikt voor visie ontwikkeling, eerste kennismaking met een groep, etc. Concept Ida van der Lee