DE OVERLEVERING VAN EEN HUIS

‘Terugreis naar de eerste sporen van een plan’

De overlevering van een huis – Breukelen 1996-1997

Op weg naar mijn atelier in Vinkeveen, kwam ik langs een leegstaand huisje. Ik was gefascineerd door de eenvoud en hoorde dat het gesloopt zou worden. De eigenaar gaf toestemming te doen wat ik wilde. Deze experimentele zoektocht zou de basis leggen voor mijn verdere werk.

Het laboratorium, 1996 – Het eerste jaar experimenteerde ik op allerlei manieren. Op de muur tekende ik het panorama dat ik buiten zag. Het leek alsof de muren transparant werden en het huis zo op kon lossen. Op zolder haalde ik de buitenwereld binnen door een paar gaatjes te boren waardoor er een Camera Obscura ontstond met projecties op de zoldervloer van boomtoppen, de wolken en een ladder. De afbraak van de schuur leverde een veel sloophout op waar ik een perspectivische materialen-stroom van. Gaandeweg kwam ik op het idee om het huis te slopen

De anatomische les als terugreis, 1997 – Bij de afbraak heb ik een groep kunstenaars betrokken. We maakten een terugreis naar de allereerste sporen van een plan. De schoorsteen bleef als laatste staan en werd gecremeerd. In feite was dit het eerste ritueel dat ik uitvoerde. 

Financiering Fonds BKVB, Amsterdams fonds voor de Kunst, Anjerfonds, VSB Cultuurfonds, Fentener van Vlissingen Fonds, Provincie Utrecht, Carel Nengerman Fonds, St. Josine de Bruyn Kops, Voorzieningsfonds voor Kunstenaars. Initiatief, concept en realisatie Ida van der Lee. Deelnemende kunstenaars: Marcel Blekendaal, Francine Claassen, Radina Dankova, Alexandra Engelfriet, Marjan Genot, Petra Gerritsen, Gerda Kruimer, Linda Meulenhoff , Mark Met, Jessica Panhuijsen, Anne Porskamp, Chris Ros, Renée Ridgeway, Paul Reintjes, Jan Schot, Peet Verrijn Stuart. Fotografie:  Paul Gofferjé, Ida van der Lee, Tjeerd Maas. Video: Farshad Afzali, Paul Reintjes. Flyer Bianca Koevoets. Publicatie: Tjeerd Maas. Tekst Leo Delfgaauw, Michael van Hoogenhuyze, Ton Verstegen.