AKADEMIE TIJD

‘De plek als bron van mythe’

Academietijd – ruimtelijk werk

Van 1990 tot 1995 heb ik de Hogeschool van de Kunsten Utrecht doorlopen en studeerde af op autonome vormgeving. Plekken en landschappen hadden vooral mijn interesse. De mensfiguur kwam er niet in voor. Ik heb twee periodes in het buitenland doorgebracht. In 1993 in Bretagne , Frankrijk  waar ik vooral veel getekend heb en in 1994 in Wroclaw, Polen waar ik vooral ruimtelijk werk heb gemaakt. Het Hollandse landschap in het bijzonder het perspectieflandschap van de Beemster was een belangrijke inspiratiebron. De reizen van het Kunst Geografisch Genootschap hebben ook grote invloed gehad. De plek als bron van mythe.

Academietijd – tekeningen

Tijdens de academie heb ik verschillende periodes intensief getekend. Bijzondere herinneringen heb ik aan het Bretonse en Poolse landschap. Ik tekende op begraafplaatsen, in Artis, tijdens mijn nachtdiensten als particulier verpleegkundige. 

Altijd had ik de neiging om de onderwereld te tekenen, wat is er onder die vloer, onder het water, achter de dingen die niet zichtbaar waren. Het tekenen heb ik niet doorgezet, heb ik een talent laten liggen? Misschien komt het geduld om te tekenen nog eens terug. Maar in mijn ruimtelijke werk is het werken met papier, de lijnvoering en het perspectief nog steeds belangrijk.

Dank aan docenten Michael van Hoogenhuyze, Jan Zeven en Nico Hemelaar en Peter Koopmans van het Kunstgeografisch Genootschap. Medestudenten Natasja van Eijk, Jessica Panhuysen, Jopie Hacquebord, Emmy Beenken en Petra Gerritsen. Ane Overas die mij in Bretagne onderdak bood in haar huis. Kasia Piss die mij in Wroclaw aan de juiste contacten hielp.