Rituelen in tijden van angst

Op 24 januari 2017 Symposium Universiteit voor Humanistiek t.g.v. de start van de celebranten opleiding. De Zwitserse celebrant Jeltje Gordon-Lennox gaf een keynote over de betekenis van rituelen en angst. Ik kreeg de opdracht om een ritueel te ontwikkelen rondom dit thema. Voor de zeventig aanwezigen werd het ritueel Angsten onthullen wat ons lief is uitgevoerd. Twee tafel met op de ene een verzameling knipsel uit kunstboeken, op de ander een verzameling emoties op bordjes. Deelnemers werden stap voor stap door een beeldend proces geleid om bij hun angsten te komen en dit te delen. Iedereen kreeg uiteindelijk de mogelijk om de ander een nieuw perspectief te bieden. Na afloop was er tijd voor reflectie en uitwisseling. Hieruit kwam veelvuldig naar voren dat het diep had ingewerkt met een positief effect. Klik op de foto voor meer beelden.

Concept: Ida van der Lee en Sophie Albers. Vormgeving: Ida van der Lee. Opdrachtgever: Universiteit voor Humanistiek, Joanna Wojtkowiak. Dank aan Claudia van Dijk en Robin ter Haar, Maya Swaan.