Stageles in het kader van de opleiding ‘Van Kunstenaar tot Collega’ van Cultuurmij Oost. Ik gaf twee stagelessen. Een voor groep 6 en een voor groep 7 van de Kathedrale Koorschool in Utrecht. Ik heb hiermee de kracht van rituelen geintroduceerd in het basisonderwijs. Met het ritueel Herinnerdingen als instrument konden de kinderen een verhaal vertellen. Als het om moeilijke emoties ging, kozen de kinderen een symbolisch cadeautje uit voor het kind met het verdrietige verhaal. Het cadeau overhandigen werd speciaal gemaakt, er werd dus een ritueel van gemaakt. Het kind voelt zich gesteund. Dank aan juf Margreth Iping (groep 7) en meester Stef Severt (groep 6).

Gastles Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Project Bureau Theater o.l.v. Anne de VeijHKU Theater, UU Centre for the Humanties en Theatergroep Aluin zijn in een project verbonden voor een onderzoek  naar de klassieke tekst Smekende Moeders van Euripides. Hoe kan deze klassieker een weg vinden is naar een groter publiek. Een van de thema’s is rouw en verlies. Om die reden ben ik uitgenodigd voor een gastles op 14 september 2016.

Universiteit voor Humanistiek, Utrecht: spreker, gastles, tentoonstelling. De UvH start in 2017 met de celebrantenopleiding. Ik werd begin 2015 uitgenodigd voor een brainstorm met deskundigen. In november 2015 was ik een van de sprekers tijdens het internationale symposium over nieuwe rituelen in een veranderende samenleving, als opmaat voor de opleiding. In 2017 geef ik een gastles samen met Dr. Joanna Wojtkowiak aan de eerste lichting van deze opleiding.

CALXL, laboratorium voor kunst en samenleving o.l.v. Sikko Cleveringa. CAL-XL biedt in samenwerking met verschillende partners een regionaal aanbod van posthbo-opleidingen voor zowel makers als partners. KiT: Post-hbo voor partners en de KiS: Post-hbo voor maker. Ik geef er regelmatig gastlessen.

Gastdocent bij Curemaster van het Sandberg Instituut o.l.v  Martijn Engelbregt. Curemaster is een artistiek, autonoom onderzoeksproject rondom gezondheid, zorg en ziekte. In april 2015 gaf ik een gastles rondom de thematiek van de dood en herdenken. 

Gastspreker Congres Rediscovering Ritual in Gevene, Zwitserland. Het is congres is georganiseerd door Jeltje Gordon-Lennox en er zijn professionals uit Engeland, Noorwegen, Denemarken, Nederland en Zwitserland. Tevens ben ik opgenomen in twee publicaties van Jeltje Lennox.

Hogeschool van Amsterdam, Eltje Bos, lector Culturele en Sociale Dynamiek. Met het lectoraat onderzoekt zij hoe sociale en culturele activiteiten de leefbaarheid in de stad kunnen vergroten in een tijd waarin subsidies slinken en burgers zelf initiatieven ontplooien. Het project Testament Ongekend! is opgenomen in haar onderzoek. Door deelname krijgen studenten van de afdeling CMV om collaboratief te leren over ouderen.

Gastdocent Academie Minerva Projectbureau AMP. Een semester lang gastdocent Rituelen om toe te werken naar een project in de praktijk. Een opdracht voor het festival Terug naar het Begin in Appingedam. Studenten werkten samen met lokale kunstenaars. voorjaar 2015